Wyłączenie książek dostarczanych drogą elektroniczną ze stosowania obniżonej stawki VAT nie jest sprzeczne z zasadą równego traktowania w świetle prawa UE - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE, odpowiadając na pytanie polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Wątpliwości TK, do którego w 2013 r. w tej sprawie zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich, dotyczyły zapisów unijnej dyrektywy o VAT i ich stosowania do e-booków. Zgodnie z tą dyrektywą państwa UE mogą objąć obniżoną stawką VAT publikacje drukowane, takie jak książki, gazety i czasopisma, chyba że publikacje te służą głównie celom reklamowym. Z kolei publikacje elektroniczne podlegają podstawowej stawce VAT, jednak z wyjątkiem książek cyfrowych, dostarczanych na nośniku fizycznym, jak CD-ROM, co do których także można stosować obniżoną stawką VAT. TK zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE w lipcu 2015 r.

Jeżeli jednak książki cyfrowe dostarczane są odbiorcy poprzez pobranie z internetu albo streaming, obowiązuje podstawowa stawka podatku. Gazety i czasopisma cyfrowe zawsze objęte są podstawową stawką VAT, niezależnie od formy ich dostarczenia.