Odszkodowania za wyłączenie gruntów leśnych pod budowę dróg i autostrad nie są przychodami z gospodarki leśnej – orzekł NSA. Tak samo potraktował odsetki bankowe.
Odszkodowania za wyłączenie gruntów leśnych pod budowę dróg i autostrad nie są przychodami z gospodarki leśnej – orzekł NSA. Tak samo potraktował odsetki bankowe.
Skutek wykładni dokonanej przez sąd kasacyjny jest taki, że Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” będzie musiało oddać fiskusowi 6 mln zł zaległego CIT wraz z odsetkami za zwłokę za sam tylko 2010 r. Czeka je również korygowanie rozliczeń za lata 2011 i 2012, bo Lasy zaczęły płaciły CIT od tych przychodów dopiero w 2013 r.
Spór toczył się o użyte w ustawie o CIT pojęcie „przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach”. Są one bowiem wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT).
Kontrowersja dotyczyła tego, czy są nimi także odsetki od środków pochodzących z gospodarki leśnej i z funduszu leśnego, a zgromadzonych przez Lasy Państwowe na rachunkach bankowych. Ten sam problem dotyczył odszkodowań za wywłaszczenie z gruntów leśnych pod budowę dróg publicznych.
Lasy Państwowe uważały, że są to przychody z gospodarki leśnej, dlatego przez lata wykazywały je w przychodach wyłączonych z opodatkowania.
Problemy zaczęły się w 2013 r., gdy inspektorzy skontrolowali przedsiębiorstwo za 2010 r. Uznali, że odsetki i odszkodowania nie są przychodem „z gospodarki leśnej”, tylko „związanym z gospodarką leśną”, a w związku z tym Lasy powinny były zapłacić od nich podatek (w sumie 6 mln zł).
Po bezskutecznym odwołaniu Lasy Państwowe złożyły skargę do WSA w Warszawie, ale tu również przegrały.
Na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym pełnomocniczka przedsiębiorstwa wnioskowała o odroczenie rozprawy lub jej zawieszenie do czasu, aż minister środowiska odpowie, co rozumieć pod pojęciem gospodarki leśnej. Złożyła także wniosek o skierowanie sprawy pod uchwałę NSA. Dopiero uchwała – jej zdaniem – pozwoliłaby rozstrzygnąć, czy przychód z gospodarki leśnej należy rozumieć wąsko (jak chciał tego fiskus), czy szerzej.
Pełnomocniczka przekonywała także, że odszkodowanie za wyłączenie gruntów z działalności leśnej to ekwiwalent za niemożność uzyskiwania przychodów z gospodarki leśnej (np. sprzedaży drewna). W związku z tym powinien być on wyłączony z CIT. Tłumaczyła również, że odsetki pochodzą od pieniędzy uzyskiwanych na skutek prowadzenia gospodarki leśnej i jako związane z nią również powinny być bez podatku.
NSA odrzucił jednak wszystkie wnioski i przyznał rację fiskusowi. Sędzia Maciej Jaśniewicz wyjaśnił, że w orzecznictwie jest już przesądzone, iż odsetki stanowią odrębne źródło przychodu. Również odszkodowania za wyłączenie gruntów leśnych pod budowę dróg nie mogą być uznane za przychody z gospodarki leśnej – dodał.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 3 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 213/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia