Do 9 lutego br. Ministerstwo Finansów otrzymało sześć wniosków o sporządzenie opinii zabezpieczającej przed stosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – poinformował wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską nr 9282.
Dodał, że resort nie spodziewa się więcej niż kilkadziesiąt takich wniosków rocznie. Takie szacunki oparte są m.in. na doświadczeniach innych państw.
Autor interpelacji nr 9282 zwrócił uwagę na obawy, które towarzyszą obowiązującej od 15 lipca 2016 r. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Klauzula pozwala bowiem podważyć skutki danej czynności, nawet jeśli podatnik uzyskał wcześniej interpelację indywidualną, która co do zasady powinna go chronić.
To – jak stwierdził poseł – pozwala na „zakwestionowanie praktycznie każdej, wciąż obowiązującej indywidualnej interpretacji podatkowej, jeżeli korzyść podatkowa wyniesie powyżej 100 tys. zł”.
Tym samym, zdaniem posła, podatnicy mogą z dnia na dzień stracić ochronę przed fiskusem dla inwestycji prowadzonych od lat. Po zastosowaniu przez kontrolę skarbową klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania firmy będą dopłacać daninę nawet za pięć lat wstecz – alarmował poseł.
Wiceminister Gruza wyjaśnił w odpowiedzi, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości, aby ktokolwiek poza samym ministrem finansów stosował klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania. Po 1 marca 2017 r. taka kompetencja trafi w ręce szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nie ma więc możliwości, aby klauzulę wykorzystywali szeregowi kontrolerzy skarbowi – zapewnił wiceminister.
Co więcej, podkreślił, nie pozwala ona kwestionować każdej interpretacji indywidualnej, ale tylko te, które chronią podatników stosujących schematy agresywnej optymalizacji i uzyskujących w ten sposób korzyści podatkowe po 15 lipca 2016 r.
W ten sposób przywrócone zostaną równe reguły gry dla wszystkich firm i zapobiegnie się sytuacji, w której jedna z nich zapłaci w 2017 r. podatek, a uniknie go druga, stosująca agresywną optymalizację podatkową, ale korzystająca z interpretacji wydanej np. w 2013 r.
Wiceminister Gruza przypomniał, że podatnicy, którzy chcą uniknąć decyzji o stosowaniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, mogą wystąpić do ministra finansów wydanie opinii zabezpieczającej. Trzeba jednak za to zapłacić 20 tys. zł i podać większą ilość informacji niż we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Podatnicy, którzy składają wnioski o interpretację indywidualną, płacą nadal 40 zł.
Odpowiedź wiceministra finansów Pawła Gruzy z 9 lutego 2017 r. na interpelację poselską nr 9282