Jeżeli przepis mówi: „w okresie dwóch lat, licząc od końca roku”, to liczą Państwo do przodu czy wstecz?
komentarz tygodnia
Jeżeli przepis mówi: „w okresie dwóch lat, licząc od końca roku”, to liczą Państwo do przodu czy wstecz?