TEMAT MIESIĄCA

 Zasady scalenia tych urzędów określa ustawa z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, dalej: u.p.w.). To w niej znajduje się wiele ważnych dla skarbowców i celników regulacji. Ważniejsze z nich staramy się dzisiaj przybliżyć. W tekście pokazujemy dla porządku (skrótowo) nową strukturę organów w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS).

Dotychczas administracja podatkowa i celna zajmująca się gromadzeniem dochodów budżetowych w ramach administracji rządowej ma rozproszoną strukturę terenową, skupioną w trzech niezależnie funkcjonujących pionach:

- administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych),

- Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 141 oddziałami celnymi),

- kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej).

Według autorów zmian, rozproszenie i powielanie niektórych zadań związanych z procesem poboru należności podatkowych i celnych w ramach poszczególnych służb (np. kontrola prawidłowości realizacji obowiązków podatkowych i celnych, postępowanie egzekucyjne) powoduje, że nie jest możliwe ich realizowanie w sposób spójny i jednolity. To samo dotyczy optymalnego wykorzystania dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych. Poprawę tej sytuacji ma przynieść połączenie administracji podatkowej i, co kluczowe, ma się to przyczynić do zwiększenia skuteczności egzekucji danin publicznych.

Zaciekawił cię ten artykuł? Całość przeczytasz w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej: Wielkie łączenie skarbówki