Nie wszystkie usługi operatora kart płatniczych dla banku są zwolnione z podatku – wynika z orzeczenia NSA.
Zdaniem sądu kasacyjnego nie są elementem usługi kompleksowej, jaką jest usługa transakcji płatniczych, takie czynności techniczne jak: sporządzanie raportów rozliczeniowych, przesyłanie plików z danymi o operacjach finansowych, transmisja plików. Tak samo NSA orzekł w wyroku z 30 listopada 2016 r. (sygn. akt I FSK 1253/14).
Wcześniejsze orzeczenia były inne – korzystne dla banków. Przykładem wyroki o sygn. akt I FSK 1489/13 i I FSK 339/12, w których NSA orzekł, że czynności techniczne są typowe i niezbędne do świadczenia usług transakcji płatniczych. W związku z tym one również są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 w zw. z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
Tym razem stanowisko NSA było inne. Sąd zgodził się z dyrektorem Izby Skarbowej w Poznaniu, że zwolnienie obejmuje tylko niektóre usługi świadczone przez operatorów, tj. przetwarzanie transakcji, przeprowadzanie ich autoryzacji, przeprowadzanie codziennych rozliczeń. Czyli te czynności, które prowadzą do zmiany sytuacji prawnej lub finansowej stron transakcji. Inne, jak sporządzanie raportów rozliczeniowych, przesyłanie plików o operacjach finansowych, są czynnościami czysto technicznymi i dlatego nie są zwolnione z VAT.
Tym samym NSA uchylił wyrok WSA we Wrocławiu, który powołał się na wcześniejsze orzecznictwo NSA i na jego podstawie uznał, że zwolnienie obejmuje wszystkie czynności świadczone przez operatorów kart.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 stycznia 2017 r., sygn. akt I FSK 1002/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia