Podatnik, który wydatki za internet będzie miał potwierdzone duplikatem faktury, a nie oryginałem, nie straci prawa do ulgi internetowej.
PORADA
Podatnik ponosi wydatki na internet. Niestety, zgubił trzy faktury za sieć i będzie występował do operatora o wystawienie duplikatów faktur.
- Czy duplikat faktury za wydatki poniesione w 2008 roku nie pozbawi mnie ulgi internetowej, nawet gdy zostanie wystawiony w 2009 roku - pyta pan Marek z Warszawy w liście do GP.
Nie, podatnik nie straci prawa do ulgi internetowej. Warto wyjaśnić, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 7 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych ma prawo odliczyć od dochodu wydatki w kwocie nieprzekraczającej 760 zł w danym roku podatkowym poniesione z tytułu użytkowania internetu w lokalu będącym jego miejscem zamieszkania.
Jak podkreśla Mirosława Przewoźnik-Kurzyca, radca prawny w Kancelarii Salans, warunkiem skorzystania z odliczenia wydatków na internet jest także ich udokumentowanie fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Jak wynika z rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, fakturą jest też duplikat faktury. Zgodnie z par. 20 tego rozporządzenia, duplikat faktury jest fakturą wystawioną ponownie w przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginału faktury.
- Posiadanie zamiast oryginałów faktur ich duplikatów nie powinno stanowić przeszkody do skorzystania przez podatnika z ulgi internetowej - twierdzi Mirosława Przewoźnik-Kurzyca.
Tłumaczy, że chociaż duplikat faktury będzie wystawiony w następnym roku podatkowym, tj. w naszym przypadku w 2009, nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia wydatków na internet za rok, w którym wydatki te zostały poniesione, tj. za 2008.
Dodaje, że duplikat faktury jest wystawiany na podstawie kopii faktury posiadanej przez sprzedawcę i powinien być zgodny z danymi zawartymi w tej kopii. Będzie w nim zatem wskazana kwota wydatków na internet i okres, za który były one należne.
- Jednak, jeśli podatnik w związku z zaginięciem oryginałów faktur VAT nie poniósł wydatków na użytkowanie internetu w 2008 roku i wydatki te poniesie dopiero na podstawie duplikatów faktur VAT wystawionych i otrzymanych w 2009 roku, wówczas nie spełni innego warunku do odliczenia tych wydatków w zeznaniu podatkowym za 2008 rok, a mianowicie ich poniesienia w tymże roku - ostrzega nasza rozmówczyni z Kancelarii Salans.
760 zł to maksymalne odliczenie, jakiego można dokonać w ramach ulgi internetowej