Raut dla 130 osób może pomniejszać przychód, pod warunkiem że nie jest głównym elementem konferencji promującej sprzedaż – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Chodziło o spółkę sprzedającą mało popularny wyrób – metal wykorzystywany w technice lotniczej oraz przy budowie dróg i autostrad. W związku z tym grono jej odbiorców ogranicza się do wąskiej grupy podmiotów, które wykorzystują wyrób w lotnictwie, przemyśle turbin i kosmonautyce.
Chcąc zwiększyć zainteresowanie swoim produktem (a tym samym jego sprzedaż), spółka zorganizowała międzynarodową konferencję dotyczącą metali. Spotkanie trwało trzy dni. Wzięło w nim udział 30 wykładowców i 100 słuchaczy. Jego organizacja pociągnęła za sobą wydatki na: bankiet, catering, materiały konferencyjne i gadżety z logo firmy oraz medialną promocję imprezy.
Spór z fiskusem toczył się o to, czy wszystkie te wydatki mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych.
Reklama
Spółka uważała, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań, bo celem spotkania była promocja oferowanego przez nią metalu, a tym samym pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zakwestionował jednak wydatki na bankiet. Uważał, że raut nie jest reklamą produktu, tylko reprezentacją firmy.
Spółka wygrała w sądach administracyjnych. WSA we Wrocławiu, stwierdził, że jeśli konferencja zawiera elementy reklamy (np. wykłady) i reprezentacji (np. bankiet), to należy badać, który z nich ma charakter dominujący, i na tej podstawie decydować o ujęciu w kosztach całej imprezy – stwierdził sąd. Również NSA uznał, że opisane przez spółkę wydatki na bankiet mogą zostać ujęte w kosztach. ⒸⓅ
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3728/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia