Złe stosunki między braćmi mogą tłumaczyć, dlaczego jeden z nich nie zgłosił części otrzymanego spadku w ustawowym terminie – stwierdził NSA.
Z tego powodu sąd uznał za zasadne przekroczenie przez podatnika 6-miesięcznego terminu na zgłoszenie spadku urzędowi skarbowemu.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który w spadku po matce otrzymał dwa mieszkania w zabytkowej kamienicy w centrum Poznania. Poinformował o tym urząd skarbowy jeszcze przed upływem 6-miesięcznego terminu, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dzięki temu nie musiał płacić podatku.