ANALIZA

Podatnicy, zwłaszcza użytkownicy aukcji internetowych, przy dokonywaniu płatności korzystają ze specjalnych systemów rozliczeń. Przykładem może być PayPal, który - jak wyjaśnia Piotr Tatara, ekspert z Baker & Mckenzie - jest internetowym systemem rozliczeń pieniężnych. W odróżnieniu od tradycyjnych metod, system ten umożliwia dokonywanie płatności pomiędzy użytkownikami jedynie w oparciu o adres e-mail kontrahenta - jest to jego ogromną zaletą, bowiem w ten sposób nie są udostępniane prywatne informacje finansowe (np. numer karty kredytowej, rachunku bankowego).

Obowiązek podatkowy

Ponieważ w momencie płatności sprzedawca uzyskuje pełne prawo do dysponowania przekazanymi pieniędzmi - może je bądź zatrzymać na swoim koncie PayPal (i dokonać przy jego użyciu dalszych płatności), bądź przetransferować na swoje tradycyjne konto bankowe - należy przyjąć, że rozliczenie takie jest płatnością w rozumieniu ustawy o VAT.

- W konsekwencji, w każdej sytuacji, gdy ustawa uzależnia powstanie obowiązku podatkowego od otrzymania płatności, w chwili rozliczenia w systemie PayPal będzie powstawał obowiązek podatkowy - tłumaczy Piotr Tatara.

Zdaniem Agnieszki Adamczyk, starszego konsultanta w HLB Frąckowiak i Wspólnicy, korzystanie z tej formy rozliczeń budzi wątpliwości w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku otrzymania przedpłaty bądź zaliczki.

Częściowa zapłata

Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W analizowanej sytuacji kluczowe jest to, że środki zgromadzone na koncie PayPal są pozostawione do dyspozycji przedsiębiorcy.

- Lektura postanowień umowy z użytkownikiem usług Paypal prowadzi do wniosku, że użytkownik, który otrzymuje zapłatę od kontrahenta, ma prawo do dysponowania zgromadzonymi na koncie PayPal środkami - podkreśla Agnieszka Adamczyk.

Dodaje, że może on wypłacić środki, uprzednio dokonując przelewu elektronicznego na swój rachunek bankowy lub też dokonać płatności za kolejne transakcje w systemie PayPal.

- Oznacza to, że otrzymanie zaliczki lub przedpłaty na konto PayPal jest otrzymaniem części należności, które rodzi obowiązek podatkowy w VAT - argumentuje ekspert.

Bezpieczne rozliczanie

Andrzej Pośniak, doradca podatkowy z Kancelarii CMS Cameron McKenna, zwraca uwagę, że PayPal to system umożliwiający dokonywanie dość bezpiecznych rozliczeń pieniężnych pomiędzy użytkownikami tego systemu za pośrednictwem internetu. W praktyce PayPal jest pewnego rodzaju pośrednikiem rozliczeniowym, który jest dodatkowym ogniwem w przekazie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bankowymi kontrahentów.

Wprowadzenie tego ogniwa umożliwia utajnienie danych dotyczących banku czy też numeru karty kredytowej obu stron. W efekcie automatycznie transakcje rozliczeniowe dokonane przez PayPal stają się bezpieczniejsze, a często także znacznie łatwiejsze.

- Z punktu widzenia przepisów ustawy o VAT zastosowanie rozliczeń przez PayPal nie pociąga za sobą zmian. W szczególności otrzymanie zapłaty w systemie PayPal powinno być równoznaczne z otrzymaniem należności, które gdy ma miejsce przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, powoduje powstanie obowiązku podatkowego - podsumowuje Andrzej Pośniak.

SŁOWNIK

PayPal to swoisty pośrednik rozliczeniowy, który jest dodatkowym ogniwem w przekazie środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem bankowym jednego użytkownika a rachunkiem bankowym drugiego użytkownika (internetowy system rozliczeń pieniężnych).