Fiskus coraz bardziej zwleka z oddaniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Dzięki temu zapobiega wyłudzeniom, ale też poprawia budżetowe statystki i uderza w uczciwe firmy.
Tak wstrzymanie w ubiegłym roku wypłaty 3,23 mld zł VAT oceniają eksperci i politycy opozycji. Kwotę tę podał wiceminister finansów Marian Banaś w odpowiedzi z 29 grudnia 2016 r. na interpelację poselską (nr 8496). Potwierdza ona alarmistyczne głosy przedsiębiorców, jakie słychać było pod koniec minionego roku. Wielu z nich sygnalizowało, że ma problemy z otrzymaniem zwrotu podatku.
Wiceminister Banaś poinformował że do 27 października 2016 r. urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej zatrzymały 5 356 zwrotów VAT na kwotę 3,23 mld zł, z tego najwięcej, bo ponad 2,1 mld zł przypadło na urzędy skarbowe, a niecały 1 mld zł na urzędy kontroli skarbowej. Tylko w ramach czynności sprawdzających (najprostsza procedura, niewymagająca nawet wszczęcia postępowania podatkowego) zatrzymano prawie 130 mln zł VAT.