Po zakończeniu umowy najmu i zwróceniu samochodu do zagranicznej wypożyczalni będzie można wystąpić o zwrot wcześniej zapłaconej akcyzy – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się spółka, która zamierza wynajmować samochody osobowe z zagranicznych wypożyczalni. W chwili zawarcia umowy najmu auta będą się znajdować na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska i nie będą zarejestrowane w naszym kraju. W trakcie trwania umowy spółka będzie użytkowała pojazdy na potrzeby swojej działalności gospodarczej na terytorium Polski przez dłużej niż 30 dni. Po zakończeniu najmu samochody zostaną zwrócone do zagranicznej wypożyczalni (auta zostaną przemieszczone z Polski na terytorium innego państwa UE). W trakcie trwania umowy pojazd pozostaje własnością zagranicznej wypożyczalni, nie zostanie zarejestrowany w Polsce, spółka będzie nimi jednak rozporządzać jak właściciel.
W związku z tym firma będzie musiała zapłacić akcyzę od tych aut. Chciała się upewnić, czy po zwróceniu samochodów do zagranicznej wypożyczalni będzie mogła odzyskać zapłaconą należność.
Potwierdził to dyrektor KIS. Najpierw jednak wskazał, że spółka będzie miała obowiązek zapłaty akcyzy w Polsce. Wyjaśnił, że fizyczne przemieszczenie samochodów osobowych wypożyczonych przez spółkę do Polski z terytorium innego państwa UE stanowi nabycie wewnątrzwspólnotowe. Tym samym spółka jako podatnik dokonujący tego nabycia jest zobowiązany do złożenia deklaracji uproszczonej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, oraz do obliczenia i zapłaty akcyzy w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Ponieważ spółka będzie rozporządzała niezarejestrowanym w kraju samochodem jak właściciel, po zwróceniu go do zagranicznej wypożyczalni będzie mogła odzyskać podatek.
Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w takim przypadku podmiot ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego. Do wniosku jednak trzeba dołączyć stosowne dokumenty. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 lipca 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.136.2022.2.JS