Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się spółka, która zamierza wynajmować samochody osobowe z zagranicznych wypożyczalni. W chwili zawarcia umowy najmu auta będą się znajdować na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska i nie będą zarejestrowane w naszym kraju. W trakcie trwania umowy spółka będzie użytkowała pojazdy na potrzeby swojej działalności gospodarczej na terytorium Polski przez dłużej niż 30 dni. Po zakończeniu najmu samochody zostaną zwrócone do zagranicznej wypożyczalni (auta zostaną przemieszczone z Polski na terytorium innego państwa UE). W trakcie trwania umowy pojazd pozostaje własnością zagranicznej wypożyczalni, nie zostanie zarejestrowany w Polsce, spółka będzie nimi jednak rozporządzać jak właściciel.
W związku z tym firma będzie musiała zapłacić akcyzę od tych aut. Chciała się upewnić, czy po zwróceniu samochodów do zagranicznej wypożyczalni będzie mogła odzyskać zapłaconą należność.