Jak Gaspol i jego klienci poradzili sobie z rejestracją w CRPA?
Nasza spółka zarejestrowała się w terminie. Teoretycznie prosta rejestracja sprawiała jednak (i dalej sprawia) sporo problemów naszym klientom. Najistotniejszym z nich okazał się sam system, który jest nieintuicyjny w obsłudze. Do tego rejestracja jest wieloetapowa (zakładanie konta, rejestracja podmiotu, rejestracja reprezentacji), co utrudnia, a czasami uniemożliwia szybkie i skuteczne przebrnięcie przez ten proces. Klienci chcieliby zalogować się w systemie, podać najpotrzebniejsze dane i uzyskać wpis. Najprostsze jest założenie konta (pod warunkiem że dysponuje się podpisem elektronicznym), rejestracja podmiotu i rejestracja reprezentacji to droga przez mękę. Niedokończenie jednego z nich lub konieczność uzupełnienia jakichkolwiek braków formalnych uniemożliwia dokonanie rejestracji. Podczas wypełniania formularza rejestracji system wymusza ponadto podanie ogromnej ilości informacji. Z każdym pytaniem, wątpliwością, frustracją klienci dzwonią do nas. Staramy się im pomagać i wspierać. Odsetek zarejestrowanych klientów Gaspolu jest więc znacząco wyższy niż średnia rynkowa, ale wciąż niewystarczający.
W jaki sposób pomagacie klientom w rejestracji do CRPA?
Gaspol wiele tygodni przed wejściem nowych przepisów w życie prowadził aktywną kampanię informacyjną, przypominającą klientom o nowych obowiązkach. W lutym rozesłaliśmy szczegółowe instrukcje wypełniania formularzy w PUESC, ale ciągłe wprowadzane tak zmiany utrudniały ich stosowanie. Doradcy handlowi kontaktowali się telefonicznie lub e-mailowo z klientami, wspierając ich w rejestracji, informowaliśmy o tym przez naszą stronę WWW i kanały społecznościowe. Obecnie z uwagi na wciąż niski poziom adaptacji przeznaczamy specjalny zespół wsparcia, który będzie pomagał klientom w spełnieniu formalnych wymogów rejestracji w CRPA.
Jak będziecie postępować z klientami, którzy nie figurują w CRPA?
Nadal zamierzamy zapewniać im wsparcie w celu doprowadzenia do rejestracji. Od 1 września 2021 r. dostawa gazu płynnego LPG zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie jest realizowana tylko do klientów, którzy uzyskali wpis do CRPA (z wyłączeniem klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i wyłączonych z obowiązku rejestracji w CRPA). Problem w tym, że gdyby nawet klient chciał otrzymać gaz płynny LPG bez zastosowania zwolnienia, samo opodatkowanie sprzedaży akcyzą i opłatą paliwową nie wyłącza całego ryzyka prawnego. Jeśli chcemy dostarczyć gaz płynny LPG z zapłaconą akcyzą, musi on być przemieszczany z uwzględnieniem przepisów o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, czyli podlega zgłoszeniu do systemu SENT. Aby taki gaz dostarczyć z uwzględnieniem systemu SENT, niezbędna jest uprzednia rejestracja podmiotów (klientów prowadzących działalność gospodarczą) w PUESC w obszarze: „monitorowanie przewozu”. Po dostawie klient musi też elektronicznie potwierdzić odebranie gazu płynnego LPG za pośrednictwem PUESC. W ten sposób mamy swoiste błędne koło i równie skomplikowany proces. Do tego pozostaje problem klientów, którzy rozpoczęli proces rejestracyjny przed końcem czerwca br., ale nie zakończyli go do 31 sierpnia. W okresie przejściowym dostawy były realizowane na podstawie dokumentu urzędowego potwierdzenia odbioru. Klienci, którzy nie ukończyli procesu rejestracji w tym okresie, powinni zostać obciążeni podatkiem akcyzowym.
Ten problem dotyczy głównie gazu płynnego LPG. W przypadku skroplonego gazu ziemnego LNG brak ewentualnej rejestracji może skutkować co najwyżej doliczeniem do ceny gazu podatku akcyzowego.
Maciej Chyż rzecznik prasowy Gaspol