Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie już od 1 lipca br., z tym że podatek od przeróbek konstrukcyjnych trzeba będzie po raz pierwszy wpłacić dopiero za rok. Wynika to z nowelizacji z 30 marca 2021 r. ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694).

Tylko przez internet