Przez następne dwa lata nie trzeba będzie nanosić znaków akcyzy na piwo, cydr, perry, miód pitny, alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe (o ile będą skażone), gaz ziemny, cygara i cygaretki, oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych.
Resort finansów w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy przewiduje zachowanie dotychczas obowiązujących zwolnień do 31 grudnia 2014 r. Dodatkowo nie trzeba będzie oznaczać banderolami wyrobów akcyzowych wytworzonych poza terytorium kraju, wystawianych m.in. na targach i wystawach (gdzie nie mogą być sprzedawane). Rozporządzanie ma wejść w życie 31 grudnia 2012 r.

Wstępne zapotrzebowania na banderole składa się do departamentu podatku akcyzowego i gier w MF

Ponadto przedsiębiorcy, którzy będą kupować banderole akcyzowe, będą musieli wpłacić na pokrycie kosztów ich wytworzenia średnio o 12 groszy więcej za 100 sztuk znaków. Natomiast przedsiębiorcy, którzy będą potrzebować banderoli legalizacyjnych, będą musieli wpłacić na pokrycie kosztów ich wytworzenia średnio o 20 groszy więcej za 100 sztuk. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów z 24 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, które ma wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.
Etap legislacyjny Projekt rozporządzenia ministra finansów