Każdy, kto się obawia, że kupiony przez niego alkohol, papierosy lub tytoń pochodzą z nielegalnych źródeł, może zweryfikować, czy naklejona na nich banderola akcyzowa jest prawdziwa.
Żeby to zrobić, należy skorzystać z internetowego Systemu Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA). Oryginalny znak akcyzy jest gwarancją dla konsumenta, że kupiony przez niego produkt jest bezpieczny.
– System powstał we współpracy Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i Ministerstwa Finansów. Można tam znaleźć informacje o znakach akcyzy, którymi oznaczane są wyroby spirytusowe, winiarskie oraz tytoniowe, będące w obrocie na terytorium naszego kraju – mówi Jacek Kapica, wiceminister finansów, szef Służby Celnej.
Aby skorzystać z systemu, wystarczy wpisać adres strony: www.banderolaakcyzowa.pl. Następnie należy wypełnić trzy pola, wybierając serię i rok wytworzenia sprawdzanej banderoli oraz wpisując jej numer ewidencyjny. Strona systemu jest dostępna przez telefon komórkowy. Dzięki temu można sprawdzić banderolę przed zakupem towaru.
– Strona zawiera wszystkie informacje odnoszące się do znaków akcyzy obowiązujących na terytorium naszego kraju. Zatem można na niej sprawdzić, jak wygląda wzór banderoli wraz ze wskazówkami, na jakie zabezpieczenia należy zwrócić uwagę, by upewnić się co do jej oryginalności. Można też zobaczyć, jak powinien być prawidłowo nałożony znak akcyzy – dodaje Jacek Kapica.
Szef Służby Celnej radzi osobom, które odkryją, że naklejony znak akcyzy jest nieprawidłowy, by nie korzystały z produktu, a w przypadku wątpliwości co do oryginalności banderoli zawiadomiły Służbę Celną lub policję.