Zapotrzebowanie zgłasza się na specjalnym wniosku, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 14 września 2012 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2012 r., poz. 1066).

Dokument można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do departamentu podatku akcyzowego i ekologicznego w Ministerstwie Finansów. We wniosku przedsiębiorca powinien podać, ile sztuk znaków akcyzy ma zamiar nabyć w 2013 r. W ciągu roku będzie mógł w każdej chwili zmienić zamówienie. Warto pamiętać o tym, że we wniosku należy zadeklarować potrzebną liczbę zarówno znaków podatkowych, jak i legalizacyjnych.

Banderole podatkowe to znaki, które nanosi się na nowo wyprodukowany lub importowany produkt. Natomiast banderole legalizacyjne nakleja się na produkty oznaczone nieprawidłowo lub z uszkodzonymi znakami akcyzy (m.in. gdy znaki podatkowe na skutek zdarzeń losowych uległy zniszczeniu lub po prostu z czasem straciły ważność). Osoba, która sprzedaje wyroby akcyzowe nieoznaczone we właściwy sposób, może być ukarana karą grzywny. Taka sama kara grozi osobie, która nabywa produkty bez znaków akcyzy.