Sukcesja podatkowa w akcyzie i możliwość uzyskania odsetek od opóźnionego zwrotu podatku – takie ułatwienia zaczną obowiązywać od Nowego Roku.
Zmiany wprowadzi ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. poz. 1342), która wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. Były one długo oczekiwane przez producentów i sprzedawców paliw, alkoholi oraz wyrobów tytoniowych.

Odsetki podatkowe