Sprawa nie dotyczyła suszu tytoniowego, ale nie jest wykluczone, że w kolejnym postępowaniu organy podatkowe mogą uznać, że to taki wyrób sprzedawał przedsiębiorca. Ten zaś w wyniku kolejnych nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752) podlega opodatkowaniu.
Chodziło o spółkę, która zamierzała rozpocząć sprzedaż niepociętych, nieskręconych oraz nieprasowanych (w postaci bloków) liści tytoniu. Spółka zdawała sobie sprawę, że jej klienci mogą wykorzystać sprzedawane liście do palenia. Po ich zakupie mogą je pociąć, dokupić gilzę i otrzymać nawet o połowę tańsze od papierosów wyroby do palenia. Spółka postanowiła się upewnić, czy wyrób, który planowała sprzedawać, będzie w takim wypadku podlegał akcyzie.
Sama była zdania, że nie. We wniosku do izby skarbowej powołała się na brzmienie art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej. Wynika z niego, że opodatkowanym tytoniem do palenia jest wyrób pocięty lub podzielony w inny sposób, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Skoro tak, to jej wyrób w żaden sposób nie spełnia pierwszego z tych warunków i daninie nie podlega – podsumowała spółka.
Izba skarbowa miała jednak odmienne zdanie. Wyjaśniła, że skoro z wniosku wynika, iż liście tytoniu mogą się nadawać do palenia, to wystarczy, aby objąć je akcyzą.
Spółka zaskarżyła tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten jednak podzielił zdanie fiskusa. Sąd także skupił się na tym, że liście tytoniu mimo ich niepocięcia, nieskręcenia i nieprasowania będą się nadawać do palenia.
Inaczej uznał jednak Naczelny Sąd Administracyjny, do którego trafiła skarga kasacyjna spółki. Uchylił on wyrok pierwszej instancji i przypomniał, że z art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej wynika, że aby liście tytoniu podlegały opodatkowaniu, muszą nie tylko nadawać się do palenia, lecz także być pocięte lub w inny sposób podzielone. Sędzia sprawozdawca Dagmara Dominik-Ogińska zwróciła także uwagę na to, że wyraz „oraz” występujący w polskim przepisie różni się od innych jego wersji językowych, z których jasno wynika, że oba warunki do opodatkowania liści tytoniu muszą być spełnione łącznie.
Krzysztof Rutkowski, menedżer w PwC, przyznaje, że wyrok, choć korzystny dla spółki, nie wyklucza jednak objęcia sprzedawanych towarów akcyzą. Chociaż nie spełniają one ustawowej definicji tytoniu do palenia, mogą jednak spełnić definicję suszu tytoniowego zapisaną w art. 99a ustawy akcyzowej. Ten zaś podlega daninie – przypomina ekspert.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 3 lipca 2014 r. (sygn. akt I FSK 999/13). www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia