Aleksandra Kasińska, ekspert podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. Wydatki na ubrania dla pracowników, które będą używane wyłącznie podczas świadczenia pracy, będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Jednak bardziej skomplikowane będzie zaliczenie do kosztów wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców, którzy nie muszą korzystać ze specjalistycznych ubrań, ale np. specyfika ich pracy wymaga odbywania spotkań w eleganckich ubraniach.

W takim wypadku zazwyczaj uznaje się, że koszt np. garnituru stanowi wydatek osobisty, ponieważ strój ten może być wykorzystywany w celach prywatnych i tym samym wydatek ten nie jest kosztem podatkowym.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby takie wydatki zaliczyć do kosztów?

Kosztami podatkowymi będą wyłącznie wydatki na odzież, która będzie wykorzystywana w ramach prowadzonej działalności, a nie na potrzeby prywatne.

Kosztem będą wydatki na ubrania, które oznaczone są w sposób widoczny i trwały znakami związanymi z przedsiębiorcą, np. z zamieszczonym logo.

Strój powinien być również noszony podczas wykonywania obowiązków służbowych czy przy okazji bezpośrednich kontaktów z klientami i potencjalnymi klientami. Dobrze jest również, jeżeli dany strój stanowi element strategii reklamowej podatnika.

Czy stanowiska organów podatkowych i sądów są jednolite?

Nie zawsze. Ciekawym przykładem rozbieżności pomiędzy stanowiskami sądu i organów podatkowych jest zagadnienie wydatków na odzież motocyklową.

Organy podatkowe twierdzą, że wydatek na motocykl może stanowić koszt, jeżeli oczywiście motocykl jest wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej.

Jednak wydatki na specjalną odzież motocyklową, w tym na kask, nie mogą już być kosztem uzyskania przychodów (np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 sierpnia 2011 r. sygn. IPPB1/415-646/11-2/EC). Stanowią bowiem wydatki na ochronę zdrowia, które zalicza się do wydatków osobistych.

Odmienne, korzystne dla podatników, stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 20 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Sz 60/11).

Sąd wskazał, że skoro organ podatkowy uznał wydatek na motocykl za koszt podatkowy, to nie może odmówić uznania za koszt wydatków na odzież motocyklową, gdyż są one w praktyce niezbędne do korzystania z motocykla.