statystyki

"Różnice kursowe należy liczyć na kwocie VAT"

autor: Magdalena Majkowska24.04.2009, 03:00; Aktualizacja: 24.04.2009, 11:34

Rozmawiamy z SZYMONEM MURAWSKIM, doradcą podatkowym w DLA Piper - Różnice kursowe powstające na kwocie VAT powinny stanowić odpowiednio przychód lub koszt podatkowy.

Reklama


Reklama


ROZMOWA

● Polscy przedsiębiorcy uzyskali prawo rozliczania się między sobą w walutach obcych bez potrzeby uzyskiwania indywidualnego zezwolenia dewizowego. Czy wystawienie lub otrzymanie faktury w obcej walucie oznacza konieczność rozpoznania różnic kursowych?

– Możliwość wystawiania przez krajowe firmy faktur w walucie obcej istnieje od 24 stycznia tego roku i wynika ze zmiany art. 358 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich zmian prawa dewizowego. Coraz częściej w obrocie będziemy spotykać faktury VAT wystawiane między polskimi podmiotami, gdzie wartość należności wyrażono w euro lub innej walucie obcej. Należy pamiętać, że wystawienie lub otrzymanie takiej faktury będzie się wiązało z obowiązkiem rozpoznania różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych w taki sam sposób jak w przypadku faktur w obrocie zagranicznym.

Zgodnie z przepisami różnice kursowe korygują odpowiednio przychody lub koszty podatkowe. Przykładowo, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Odpowiednie przepisy mają zastosowanie do ujemnych różnic kursowych.

● Powstaje jednak wątpliwość, jak należy postąpić, jeżeli wystawiona faktura zawiera VAT należny wyrażony w walucie obcej. Czy na kwocie VAT należy rozpoznać różnice kursowe dla celów podatku dochodowego?

– Trzeba pamiętać, że par. 5 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT z 28 listopada 2008 r. wskazuje, że kwoty podatku wykazuje się w złotych polskich bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności na fakturze. Przepis ten jednak rozwiązuje wyłącznie kwestie prawidłowego ujęcia podatku w rejestrze VAT. Nie rozstrzyga bynajmniej kwestii ujęcia samych różnic kursowych na kwocie VAT dla celów podatków dochodowych. W praktyce niezwykle rzadko zdarza się, że podatnik otrzymuje dwa przelewy, tj. w walucie na kwotę netto i w złotych na kwotę VAT. W zasadzie każda inna sytuacja prowadzi do tego, że powstaje różnica między wartością VAT wyrażoną na fakturze a kwotą VAT fatycznie otrzymaną.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

Reklama

 • tycik(2009-04-24 12:16) Odpowiedz 00

  "Przepisy podatkowe wskazują wyraźnie i enumeratywnie, w jakich sytuacjach powstają podatkowe różnice kursowe. Mianowicie generują się one na kwocie przychodu lub kosztu oraz na kwocie pożyczki. Brak jest na tej liście sytuacji, w której różnice kursowe należałoby rozliczyć na kwocie VAT"

  "Nawet jeżeli uznać, że kwoty te nie stanowią różnic kursowych w rozumieniu przepisów podatkowych, powinny one stanowić koszty i przychody podatkowe na zasadach ogólnych."

  Autor sam sobie zaprzecza.
  Poza tym czym są "zasady ogólne"? Z konstrukcji wypowiedzi wynika, że czymś innym niż "przepisami podatkowymi".

 • obywatel(2009-04-26 10:30) Odpowiedz 00

  Wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą są tytuły artykułów. Na końcu tego tytułu powinien być znak zapytania. Jego brak sugeruje, że tytuł opisuje czynność oczywistą, którą należy w określonej sytuacji wykonać. I nagle, ku zaskoczeniu czytelnika, na końcu artykułu dowiaduje się on, o bardzo istotniej dla niego rzeczy, a mianowicie o tym, że stanowisko organów podatkowych jest odmienne od oczywistego przekonania autora artykułu. Niestety plaga fałszywych tytułów zalewa media i imię źle pojętego marketingu. Gazeta mająca w nazwie Prawna nie powinna ulegać tej fałszywej modzie.

 • opornik(2009-04-30 13:25) Odpowiedz 00

  Nie ma ani podstaw, ani potrzeby ustalania różnic kursowych od kwoty VAT. Skoro kwota VAT jest wyrażona w złotych, to o różnicach kursowych nie może być mowy.

  Nie ma znaczenia, czy kontrahent ureguluje część należności, która odpowiada kwocie VAT, w złotych czy w walucie. Zawsze będzie to równowartość kwoty VAT wyrażonej w złotych. Tyle tylko, że w dniu zapłaty będzie to inna kwota waluty niż ta, która wynika z faktury. Po odjęciu od kwoty zapłaty równowartości kwoty VAT wyrażonej w złotych pozostanie kwota netto. W ten sposób różnice kursowe w całości będą korygować kwotę przychodu.

  To samo wynika z definicji przychodu, zgodnie z którą przychód to kwota należności pomniejszona o VAT. Skoro zmienia się kwota należności, a nie zmienia się kwota VAT, to całość zmiany musi odnosić się do kwoty przychodu.

 • Pozdro(2012-04-24 11:49) Odpowiedz 00

  opornik z twojej wypowiedzi wynika, że różnica kursowa na VAT powinna być zaliczona do przychodu lub kosztu. Przecież kwota brutto jest większa niż netto więc jeśli odejmimy kwotę VAT w PLN od brutto po przeliczeniu wg kursu z dnia poprzedzającego to wyjdzie inny wynik niż gdybyśmy przyjmowali kwotę netto...

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama