PORADA

Przedsiębiorcy mogą wybrać opodatkowanie dochodu jednolitym 19-proc. podatkiem dochodowym. Osoby, które wybrały 19-proc. stawkę liniową do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, nie są pewne, czy mają takie prawo przy umowach doradczych.

Jak wyjaśnia Waldemar Knap, kierownik zespołu podatków dochodowych Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Spółka Doradztwa Podatkowego, ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie przewiduje szczególnych regulacji dotyczących umów doradczych zawieranych przez podatników opodatkowanych stawką liniową. Zastosowanie znajdą więc zasady ogólne oraz wszelkie ryzyka związane z istotą opodatkowania stawką liniową.

Ekspert zwraca uwagę, że opodatkowanie dochodów 19-proc. podatkiem może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy dochody uzyskiwane są z pozarolniczej działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej).

- Dla skorzystania ze stawki liniowej umowa doradcza powinna być zawierana w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - podkreśla Waldemar Knap.

Ekspert zwraca uwagę, że zawierane przez podatników umowy doradcze nie powinny nosić charakteru umów podobnych do umów o zarządzanie przedsiębiorstwem. Zgodnie bowiem z art. 13 ustawy o PIT za przychody z samodzielnie wykonywanej działalności uważa się m.in. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji powyższe przychody dla celów podatku dochodowego zawsze będą kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Także wtedy, gdy są zawierane z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.