Zwrot części VAT zawartego w cenie zakupionych materiałów budowlanych funkcjonuje od 2006 roku. O taką rekompensatę mogą się ubiegać osoby fizyczne kupujące towary potrzebne do budowy (rozbudowy, przebudowy) i remontów domów i mieszkań. Oczywiście zakup ten nie może być związany z wykonywaną działalnością i nie może służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT. Istotną cechą systemu zwrotu jest jego limitowanie. I tak, w ciągu pięcioletniego okresu nie można odzyskać więcej, niż pozwala na to ustawa, niezależnie od liczby inwestycji i składanych w tym okresie wniosków (limity te podlegają jednak aktualizacji). Oprócz limitów pięcioletnich ustawa określa też, jaką część VAT można uzyskać, składając konkretny wniosek, z którego wynika wysokość poniesionych wydatków. Zasady obliczania limitów uległy zmianie od 2011 r. w związku z podwyżką stawek VAT. Dodatkowo szczególne zasady limitów dotyczą osób, które pozostają czy też pozostawały w związkach małżeńskich.

Limity pięcioletnie

Podstawowe kryterium rozróżniania limitów zwrotu to rodzaj inwestycji. W oparciu o to kryterium funkcjonują dwa limity – wyższy dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę i niższy dla remontów, które takiego pozwolenia nie wymagają. Tak było do końca 2010 roku. Obecnie jednak wskaźniki potrzebne do obliczania limitów różnią się w zależności od tego, kiedy składany był pierwszy wniosek. Powoduje to, że funkcjonują nie dwa, a cztery limity.

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku w pięcioletnim okresie ma miejsce w momencie obowiązywania VAT o stawce 22 proc., limit zwrotu wynosi 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn:

● 70 mkw. i ceny 1 mkw. ostatnio ogłoszonej przez GUS przed kwartałem złożenia wniosku – jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę,

● 30 mkw. i ceny 1 mkw. ostatnio ogłoszonej przez GUS przed kwartałem złożenia wniosku – jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę.

Jeżeli natomiast złożenie pierwszego wniosku w pięcioletnim okresie przypada w momencie obowiązywania VAT o stawce 23 proc., limit zwrotu wynosi 12,195 proc. kwoty stanowiącej iloczyn obliczony w analogiczny sposób jak powyżej.

Oznacza to, że osoba składająca w 2011 r. kolejny wniosek (wcześniejszy składała przed końcem 2010 r.) oblicza limit według starego wskaźnika, tj. 12,295 proc. Natomiast osoba składająca swój pierwszy wniosek w tym roku stosuje wskaźnik 12,195 proc.

Z osobnych limitów korzystają osoby, które wnioskują o zwrot z tzw. starych faktur, które były podstawą do odliczenia ulgi mieszkaniowej w PIT w latach 2004 – 2005.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak obliczać limity i kwoty zwrotu VAT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz:
- Wskaźnik ceny
- Aktualizacja wysokości
- Odliczenie dla małżeńst