Czy umorzone odsetki będą w PIT-8C

Instytucja kredytowa zawarła z kredytobiorcą umowę, na podstawie której umorzona została część odsetek, których termin płatności upłynął. Czy od takiego umorzenia powinien zostać wystawiony PIT-8C?

Czy zwrot kosztów znajdzie się w PIT

Podatnik otrzymał refundację kwot z funduszu gminnego poniesionych na modernizację i ogrzewanie domu. Czy w takim przypadku należy wystawić PIT-8C?

Czy sprzedaż udziałów wykazuje się w zeznaniu

Podatnik w 2010 roku sprzedał udziały w spółce innej spółce. Czy powinien otrzymać PIT-8C z tego tytułu?

Czy nierezydentom wystawia się PIT-8C

Spółka pokryła koszty szkolenia związanego z obsługą nowego systemu transakcyjnego zagranicznemu kontrahentowi spółki. Czy powinna wystawić jej PIT-8C?

Czy biuro maklerskie wypełnia PIT-8C

Podatnik w 2010 roku założył rachunek maklerski i zapisał się na akcje nowej emisji nowej spółki. Czy otrzyma PIT-8C?

Czy dotację trzeba rozliczyć w zeznaniu

Podatnik otrzymał dotację z urzędu pracy na uruchomienie działalności gospodarczej. Czy z tytułu otrzymania tej dotacji powinien otrzymać PIT-8C?

Czy wartość upominku interesuje fiskusa

Firma podczas konferencji przyznała zarejestrowanym uczestnikom upominki stanowiące sprzęt elektroniczny. Czy powinna wystawić PIT-8C dla uczestników konferencji?

Czy odszkodowanie jest przychodem

Dom maklerski wypłacił odszkodowanie inwestorowi z tytułu niezrealizowanego zlecenia. Czy to odszkodowanie należy uwzględnić w PIT-8C?

Czy stypendium jest opodatkowane

Stowarzyszenie wspierające rozwój nauki i kultury przyznało stypendium dla szczególnie uzdolnionego ucznia. Czy to stypendium podlega opodatkowaniu?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie przychody ująć w PIT-8C.