Czy dochód z pracy jest opodatkowany

Podatniczka w 2008 roku była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Czy taki dochód jest opodatkowany?

Tak

Zgodnie z generalną zasadą przyjętą w ustawie o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT (m.in. dochody zwolnione z PIT) oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Podstawa prawna

● Art. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy koszty przypisane są do przychodu
  • Czy strata wiąże się z dochodem
  • Czy podatek zależy od ustalenia dochodu
  • Czy sumować dochody w rocznym PIT
  • Czy ustawa zawiera katalog przychodów
  • Czy dochód ze sprzedaży domu wpisać w PIT
  • Czy jest sankcyjny podatek
  • Czy podatnik musi wybrać rodzaj druku
  • Czy PIT-40 pozbawia samodzielnego zeznania
  • Czy podatnik sam dokonuje obliczeń