Podatnicy przystępujący właśnie do wypełniania rocznych zeznań PIT powinni wziąć pod uwagę nie tylko wszystkie uzyskane w 2008 roku przychody, lecz także koszty uzyskania przychodów, które w takim rozliczeniu mogą uwzględnić. Osoby, które były w ubiegłym roku zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mogą w swoim rozliczeniu z fiskusem uwzględnić tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. W rocznej deklaracji wpisuje się je w wysokości ustawowych limitów uzależnionych od tego, czy pracownik był zatrudniony w jednej firmie czy miał więcej miejsc pracy oraz czy dojeżdżał do pracy. Jednak po spełnieniu pewnych warunków podatnicy mogą w swoim rozliczeniu podatkowym uwzględnić wydatki faktycznie poniesione w danym roku podatkowym. Będzie to opłacalne zwłaszcza dla tych osób, których roczne koszty, np. na dojazdy do pracy, znacznie przekraczają limity wynikające z ustawy o PIT.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.