IZBA SKARBOWA W KATOWICACH o wspieraniu potrzebujących

Jak w rocznym PIT przekazać 1 proc. podatku

Podatnik, który chce przekazać 1 proc. swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego, musi wpisać wybraną organizację w rocznym PIT. Reszty formalności dopełni naczelnik urzędu skarbowego.

Podobnie jak w roku poprzednim kwoty pochodzące z 1 proc. podatku na konta organizacji pożytku publicznego będą przekazane przez naczelnika urzędu skarbowego w okresie trzech miesięcy od daty upływu terminu składania zeznań rocznych. Podatnik w zeznaniu wskazuje jedynie wybraną organizację pożytku publicznego, jej numer KRS oraz kwotę, która nie może przekraczać 1 proc. podatku należnego. Można wybrać tylko jedną organizację, której przekażemy 1 proc. podatku. Osoby rozliczające się wspólnie także mogą przekazać swój 1 proc. wyłącznie jednej wskazanej w zeznaniu podatkowym organizacji. Organizacja musi być wybrana z urzędowo opublikowanego wykazu organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego na 30 listopada 2008 r. Lista organizacji jest dostępna w internecie, m.in. pod adresem: www.pozytek.gov.pl. Wyszukiwarka organizacji znajduje się także na stronie internetowej Izby Skarbowej w Katowicach: www.isnet.katowice.pl. Dzięki jej wykorzystaniu można np. znaleźć organizacje, które działają lokalnie w miejscu zamieszkania podatnika.

Nowością w zakresie przekazywania 1 proc. podatku jest możliwość wyrażenia zgody przez podatnika do przekazania wraz z kwotą 1 proc. także jego danych osobowych, tak aby organizacja wiedziała, kto jest jej darczyńcą. Podatnicy mają prawo do wspierania konkretnych osób za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, wskazując w zeznaniu podatkowym (w rubryce: informacje uzupełniające) konkretny cel. Należy jednak pamiętać, że to organizacja ostatecznie decyduje, na co przeznaczy otrzymane pieniądze, a związana jest jedynie realizacją celów statutowych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.