Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł wczoraj, że nie można dzielić podwyższenia kapitału zakładowego na dwie czynności. Organ podatkowy twierdził, że w omawianym przypadku dochodzi do czynności cywilnoprawnej, jaką jest podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, oraz do wniesienia znaku towarowego. Zdaniem organu obie czynności rodziły skutki podatkowe.

Czynność podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC), natomiast wniesienia znaku towarowego – podatkowi od towarów i usług (VAT). Z taką klasyfikacją nie zgodził się jednak sąd. Orzekł, że w omawianej sprawie mamy do czynienia z jedną czynnością. Do rozdzielenia tej czynności nie uprawniał art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że opodatkowaniu PCC podlega zmiana umowy w spółce kapitałowej, na mocy której dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego z wkładów.

W stanie prawnym przed 2 listopada 2009 r. (tego stanu dotyczył wyrok) przepisy określały jednak, że jedna czynność nie może być opodatkowana VAT i PCC. Stanowisko ministra finansów prowadziło natomiast do takiego podwójnego opodatkowania. Sąd wyjaśnił, że skoro spółka miała obowiązek zapłacić od powyższej czynności VAT, to nie mogła być również opodatkowana PCC. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 2970/10