Koalicja SMS bez VAT przegrała wczoraj pierwszą sprawę sądową. Sprawa dotyczyła opodatkowania VAT od SMS-ów, które posiadacze telefonów przesyłają do fundacji i stowarzyszeń na pomoc potrzebującym. W razie korzystnego wyroku do fundacji mogłoby trafić łącznie kilkanaście milionów złotych dodatkowo, czyli równowartość kwoty VAT, jaką zapłacili wysyłający SMS-y. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jednak, że fundacje wchodzące w skład koalicji SMS bez VAT nie mogą w tej sprawie występować z wnioskiem o interpretację do ministra finansów, ponieważ to nie jest ich indywidualna sprawa podatkowa. Sąd uznał, że fundacje są zainteresowane w sporze o podatek od SMS, ale zgodnie z art. 14b par. 1 Ordynacji podatkowej minister może wydać interpretację w indywidualnej sprawie podatnika, a nie wszystkim zainteresowanym. O wydanie takiej interpretacji mogą wystąpić – zdaniem sądu – operatorzy telefonii komórkowej, bo to oni rozliczają VAT od SMS-ów.

Koalicja, w której skład wchodzi m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polska Akacja Humanitarna czy SOS Wioski Dziecięce w Polsce, domagała się, aby sąd orzekł, że od SMS-ów nie należy płacić VAT. Wyroki są nieprawomocne.

Sygn. akt III SA/Wa 1347-52/09

Sygn. akt III SA/Wa 1356-57/09