ORZECZENIE

Organy podatkowe zakwestionowały zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wykonanie scenariusza i dokumentacji filmowej poniesionych w związku z zawartą umową o realizację cyklu filmów dla telewizji. Umowa jednak wygasła i jej nie przedłużono. Mimo to po wygaśnięciu umowy podatnik dalej prowadził przygotowania do produkcji i ponosił w związku z tym wydatki. Organy przywołały art. 15 ust. 1 ustawy o CIT stanowiący, że kosztem są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Uznały, że elementem istotnym jest osiągnięcie przychodu. Do kosztów zaliczono poprzednie etapy realizacji, jednakże były one wykonane na podstawie umowy i osiągnięto przychód.

Podatnik wniósł skargę do sądu administracyjnego. Wskazał, że ostatni etap realizacji produkcji został przerwany, ale racjonalnie przewidywano możliwość uzyskania przychodu. Po wygaśnięciu umowy prowadzono negocjacje z telewizją o zlecenie wykonania kolejnych odcinków. Negocjacje takie trwają bardzo długo i spółka postanowiła rozpocząć przygotowania do produkcji. Ostatecznie nie zawarto porozumienia.

Sąd uznał, że nie każde przedsięwzięcia podatnika muszą być zyskowne. Jednak należy racjonalnie oczekiwać skuteczności poniesionych kosztów. Aby zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodu, należy je ponieść w celu uzyskania racjonalnie oczekiwanego przychodu. Po wygaśnięciu poprzedniej umowy, nie mając jeszcze podpisanej nowej, podatnik ponosił wydatki na własne ryzyko.

Sygn. akt I SA/Wr 1890/07

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24