Konstruując przepis, prawnik zna zasady logiczne, których uczy się na studiach. Człowiek, który nie posiadł tej swoistej wiedzy (np. poseł, podatnik), często nie ma pojęcia, że odpowiedni spójnik lub przecinek postawiony w danym miejscu ma znaczenie przy wykładni aktów prawnych. Interpretacją tego, co jest napisane w ustawach podatkowych, zajmują się podmioty stosujące prawo: sądy, podatnicy, organy podatkowe. Każdy chce widzieć w przepisach to, co jest dla niego korzystne. Niestety, niekiedy wbrew powszechnej logice, znaczenie przepisów jest odmienne od postrzegania stosujących je odbiorców. I w tym przypadku paremia łacińska, że zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa, zupełnie się nie sprawdza.