Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa, które zaciągnęło kredyt inwestycyjny i zabezpieczyło go jedną hipoteką na siedmiu nieruchomościach.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 14 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 683/12