Tak orzekł dziś Naczelny Sąd Administracyjny, czym podtrzymał swoją dotychczasową linię orzeczniczą. Ostatnio podobne stanowisko sąd ten wyraził w wyroku z 28 lutego 2014 r. (sygn. II FSK 3399/13).

Wyrok NSA z 5 marca 2014 r. (sygn. II FSK 684/12), prawomocny