Tak orzekł dziś Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa, które nie wywiązało się z warunków podpisanej umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości.

Wyrok z 5 marca 2014 r. (sygn. II FSK 684/12), prawomocny