Projekt ustawy, przesuwającej wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na 1 lutego 2026 r., został w środę przyjęty przez Komisję Finansów Publicznych. Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że KSeF ma obowiązywać od 1 lipca tego roku.

Proces legislacyjny projektu bez poprawek

Komisja nie wniosła do projektu poprawek, natomiast upoważniła biuro legislacyjne do wprowadzenia zmian redakcyjnych. Projekt został skierowany do drugiego czytania.

Odrzucenie terminu wprowadzenia KSeF ze względu na braki w systemie

W środę, podczas pierwszego czytania, wiceminister finansów Jarosław Neneman, przedstawiając uzasadnienie, powiedział, że obowiązkowy KSeF nie ma szans wejść w życie 1 lipca tego roku, a ewentualne jego wprowadzenie spowodowałoby, że nie można byłoby wystawiać ani odebrać faktur VAT. Dodał, że audyt wykazał liczne wady projektowanego KSeF, przede wszystkim nieskalowalność, a co za tym idzie, nie ma technicznej możliwości, by został wdrożony 1 lipca br.

"Nie wprowadzamy tego, nie dlatego, żeśmy zmienili zdanie, tylko dlatego, że system się nie nadaje do wprowadzenia. Wyniki audytu jednoznacznie pokazały że system jest nie gotowy, system by się zawalił, zaraz po wprowadzeniu. To byłoby chyba gorzej, niż powtórka z Polskiego Ładu, bo nie można byłoby wystawić i odebrać faktury" - wskazał Neneman.

Odłożenie wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur na 2026 rok

Pod koniec kwietnia tego roku Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przewidujący przesunięcie terminu wdrożenia KSeF na 1 lutego 2026 r. Zgodnie z nim, termin wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) ma być przesunięty z 1 lipca 2024 roku, co według rządu, jest związane z nieprzygotowaniem systemu oraz samych przedsiębiorców do stosowania KSeF.

Reakcja na opinie przedsiębiorców i uniknięcie paraliżu gospodarczego

W komunikacie KPRM zwrócono uwagę, że zmiana przepisów to odpowiedź na sygnały płynące od przedsiębiorców. Brak decyzji o zmianie terminu doprowadziłby do paraliżu gospodarczego oraz sytuacji, w której podatnicy zostaliby zmuszeni do e-fakturowania i korzystania z systemu wykazującego błędy, a także nieprzygotowanego do obsługi dużej liczby faktur.(PAP)

gkc/ drag/