Nowa ustawa o podatku akcyzowym trafiła właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Została ona opublikowana przez Ministerstwo Finansów. Wraz z projektem ustawy akcyzowej umieszczono na stronie internetowej ministerstwa pakiet projektów rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Resort jednak zastrzegł, że nie są one przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i mają jedynie charakter informacyjny.

Wspomniane akty wykonawcze dotyczą m.in. wzorów deklaracji podatkowych; szczegółowych zasad korzystania ze zwolnień w podatku akcyzowym; zwrotu podatku; ewidencji, jakie należy prowadzić dla wyrobów akcyzowych; oznakowania towarów; procedur zawieszania i poboru podatku.

Warto podkreślić, że te 29 rozporządzeń, które zostały już opracowane, może się jeszcze zmienić.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl