Nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która wejdzie w życie 6 marca, doprecyzowała wiele przepisów dotyczących małżeńskich wniosków o zwrot podatku od towarów i usług, a także wprowadziła do ustawy definicję małżonków. Z pojęcia tego wyłączone zostały osoby, w stosunku do których sąd orzekł separację. Znowelizowane przepisy regulują zasady określania wysokości przysługującego osobie fizycznej limitu zwrotu w przypadku wcześniejszego otrzymania kwoty zwrotu przez nią lub jej małżonka. Katarzyna Mateja, prawnik, ekspert podatkowy w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak, Zapiór i Partnerzy w Katowicach (zrzeszona w Consortio Lex), zwraca uwagę, że małżonkowie mają te same wspólne maksymalne limity zwrotu co indywidualne osoby fizyczne. – Oznacza to, że jeżeli przed ślubem Jan Kowalski otrzymał już określoną kwotę zwrotu, to wnioskowaną obecnie z żoną kwotę musi pomniejszyć o tę uprzednio otrzymaną – mówi Katarzyna Mateja. Tym samym, jeśli Jan Kowalski w czasie trwania związku małżeńskiego otrzymał kwotę zwrotu, a następnie się rozwiódł (lub orzeczono wobec niego separację), to wnioskowaną obecnie kwotę musi odpowiednio pomniejszyć o kwoty zwrotu otrzymane w czasie trwania związku małżeńskiego, i tak: o 50 proc., jeśli wcześniej składał wspólny wniosek z żoną lub o całą kwotę otrzymanego zwrotu, jeśli składał wtedy odrębny wniosek – wyjaśnia nasza rozmówczyni. Kwota zwrotu powinna być liczona na moment poniesienia wydatków, a nie składania wniosku. Małżonkowie ubiegający się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych muszą pamiętać o kilku zasadach. Jak wyjaśnia Katarzyna Mateja, do czasu orzeczenia przez sąd rozwodu lub separacji małżonkowie, którzy ponosili wydatki na zakup materiałów budowlanych i posiadają faktury VAT, mogą raz w roku, nie później niż do 30 czerwca 2008 r. złożyć wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane razem lub oddzielnie, wedle swojego uznania. Bez względu na sposób złożenia wniosku oboje małżonkowie będą musieli na każdym z nich złożyć swoje podpisy. – Trzeba pamiętać, że odrębne wnioski spowodują weryfikację ich przed organem podatkowym osobno względem żony, a osobno względem męża, czego uniknie się, składając wspólny wniosek – radzi Katarzyna Mateja. Jeśli mąż złoży odrębny wniosek o zwrot i to do innego urzędu skarbowego niż żona, wówczas będzie musiał pisemnie poinformować o tym fakcie urząd skarbowy żony – podkreśla nasza rozmówczyni. W przypadku, gdy wypłata zwrotu ma nastąpić za pośrednictwem banku, małżonkowie składający wspólny wniosek powinni podać numer rachunku obojga lub jednego z nich. Warto starannie wypełnić wniosek, gdyż znowelizowane przepisy dopuszczają zwrot kwoty podatku bez konieczności wydawania decyzji, jeżeli jego prawidłowość nie budzi wątpliwości. Przypomnijmy, że prawo do ubiegania się o zwrot VAT mają osoby fizyczne, które w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które po 30 kwietnia 2004 r. stawka VAT wzrosła z 7 do 22 proc.
6 marca wejdzie w życie nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym