Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego przewidziany będzie w art. 19 ust. 2 ustawy o VAT. – W przypadku usług, których właściwość pozwala na rozliczanie w okresach rozliczeniowych, strony mogą ustalić w umowie okres, którego ostatni dzień wyznaczać będzie wykonanie usługi – wyjaśniła Gazecie Prawnej Marzena Gubała z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej. Podkreśliła, że równocześnie będzie to moment powstania obowiązku podatkowego. Moment ten może być również ustalony na wystawionej przez jedną ze stron fakturze dokumentującej dostawę lub świadczenie usług. Ustalony przez strony moment wykonania usługi musi wystąpić przynajmniej raz w roku. Projekt zmian w VAT czeka w Sejmie na drugie czytanie.