• FINANSE PUBLICZNE. Jak poinformowała minister finansów Zyta Gilowska, istnieją obawy, że reforma finansów publicznych zakończy się niepowodzeniem. Wyjaśniła, że chodzi o przełożenie czytania projektów ustaw: o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej na 22 sierpnia. Jednak zdaniem premiera Jarosława Kaczyńskiego poza zawirowaniami politycznymi reformie nic nie zagraża.
  • OPŁATA SKARBOWA. Opublikowano zmiany do ustawy o opłacie skarbowej. Dzięki nowelizacji do końca przyszłego roku możliwe będzie dokonywanie opłaty skarbowej także nabytymi i niewykorzystanymi znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości. Ustawa wchodzi w życie 26 lipca (Dz.U. nr 128, poz. 883).
  • WYDATKI MIESZKANIOWE. 2 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Nowy wzór opublikowano w załączniku do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2007 r. (Dz.U. nr 128, poz. 889)
  • AKCYZA NA PAPIEROSY. Opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy. Zgodnie z jego treścią wynosi ona 146,33 za każde 1 tys. sztuk. Przepisy te zaczną obowiązywać od 2 sierpnia 2007 r. (Dz.U. nr 128, poz. 888).
  • KLASYFIKACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW. Ukazało się rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 128, poz. 890)
  • TERMIN ZAPŁATY ZALICZEK. Dziś mija termin wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od: osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych.

Więcej www.mf.gov.pl

 KSIĘGOWOŚĆ I AUDYT. Komisja Europejska wydała oświadczenie, w którym podkreśla konieczność uproszczenia przepisów dotyczących księgowości i audytu. Zamierza więc opracować propozycje zmian przepisów w tym zakresie i w tym celu rozpoczęła konsultacje, w których udział wziąć mogą wszystkie zainteresowane strony. Opinie w tej sprawie można wysyłać na adres: Markt-F2@ec.europa.eu.

Więcej www.taxnews.pl

GRY LOSOWE. Hiszpańskie przepisy dotyczące opodatkowania gier i zakładów wzajemnych zostały zaskarżone przez Komisję Europejską. Według Komisji, dyskryminują one podatników biorących udział w grach organizowanych przez podmioty z innych państw członkowskich. Chodzi tu o przepisy regulujące zwolnienie z podatku dochodów z gier i zakładów organizowanych przez loterie publiczne oraz gier organizowanych m.in. przez hiszpański Czerwony Krzyż.

Więcej www.taxnews.pl