Informowaliśmy, że według ekspertów organ podatkowy może zwiększyć podstawę opodatkowania VAT, nawet gdy dług celny się przedawnił. Dobra wiadomość dla wszystkich importerów jest taka, że Ministerstwo Finansów ma w tej sprawie odmienne zdanie.

Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy administracji podatkowej, wyjaśniła DGP, że jeżeli zgodnie z przepisami celnymi powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a nie upłynęło 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, i istnieje podstawa do obliczenia lub zweryfikowania należności podatkowych, naczelnik urzędu celnego może określić elementy kalkulacyjne według zasad uregulowanych w przepisach celnych. Elementami kalkulacyjnymi określanymi przez naczelnika urzędu celnego są wszelkie dane niezbędne do prawidłowego obliczenia podatku z tytułu importu towarów. Są to w szczególności: należne cło i podatek akcyzowy, prowizja, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, a także określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności.

W przypadku przedawnienia należności celnych, tj. gdy upłynął termin trzech lat (licząc od dnia powstania długu celnego) do powiadomienia dłużnika o wysokości długu celnego, elementy kalkulacyjne nie obejmują cła. Cło bowiem wchodzi do podstawy opodatkowania w VAT tylko w przypadku, gdy jest faktycznie należne (tzn. podlega obowiązkowi zapłaty).

Według wyjaśnień Wiesławy Dróżdż w przypadku przedawnienia takich należności cło nie będzie podlegało takiemu obowiązkowi, zatem nie będzie cłem należnym.