Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach uzależniają zastosowanie 8-proc. VAT do montażu żaluzji czy rolet od tego, gdzie taka instalacja ma miejsce – na zewnątrz czy wewnątrz budynku. Jak tłumaczy Tomasz Wagner, doradca podatkowy w Ernst & Young, w tym pierwszym przypadku urzędnicy pozwalają na stosowanie obniżonego VAT, a w drugim nakazują rozliczenie według 23-proc. stawki podstawowej. Można jednak sprzeciwiać się obecnemu podejściu fiskusa, a to za sprawą najnowszego orzeczenia WSA w Gliwicach (wyrok z 30 lipca 2012 r., sygn. akt III SA/Gl 518/12).

– Z rozstrzygnięcia wynika, że nie tylko montaż żaluzji i rolet na zewnątrz budynku, ale również wewnątrz pomieszczeń, może podlegać obniżonej, 8-proc. stawce – komentuje nasz rozmówca.

W sprawie tej podatnik dostarczał materiały i wykonywał montaż wewnętrznych i zewnętrznych rolet, markiz i żaluzji. Do swoich usług zamierzał stosować 8-proc. stawkę na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 12 – 12b ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Organ podatkowy odwołał się do językowej i potocznej wykładni pojęć „przebudowa”, „remont” i „modernizacja” i uznał, że montaż rolet nie mieści się w tych pojęciach.

– Organ przyrównał te czynności do montażu szaf wnękowych czy karniszy i w rezultacie zakwestionował możliwość objęcia ich obniżonym VAT – tłumaczy Tomasz Wagner.

WSA w Gliwicach przyznał rację podatnikowi. W ocenie sądu nie można przyrównywać montażu elementów trwałych, o charakterze podwyższającym standard, mającym znaczenie dla ciepła budynku, zapobiegającym włamaniom, do montażu szafek albo karniszy.

– Wyrok na razie jest nieprawomocny, a zatem z obniżeniem stawki VAT dla tego rodzaju instalacji należy się wstrzymać do czasu ugruntowania praktyki sądowej lub do czasu uzyskania własnej interpretacji indywidualnej – radzi ekspert.

Zdaniem Tomasza Wagnera wyrok jest słuszny, gdyż nawet Komisja Europejska sugeruje opodatkowanie takich samych dóbr lub usług tą samą stawką, a co najważniejsze – korzystny dla podatników.