Zniesienie obowiązku uzyskiwania zaświadczenia ministra finansów jako warunku pośredniczenia w zwrocie VAT turystom (tzw. tax free) oraz umożliwienie zwrotu w obcej walucie przewiduje projekt założeń do projektu tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej, opracowany przez Ministerstwo Gospodarki.

Jolanta Golińczak, dyrektor zarządzająca w Global Blue Polska (firmy pośredniczącej w zwrotach), przyznaje, że propozycja zniesienia ograniczeń funkcjonowania zwrotu VAT podróżnym dotyczy dwóch bardzo istotnych problemów. Zaświadczenie ministra finansów, niezbędne do prowadzenia działalności w charakterze firmy pośredniczącej, to dokument potwierdzający spełnienie warunków do określonego dnia, nie dłużej niż do dwóch lat, mimo ciągłego charakteru tej usługi. W praktyce firma musi uzyskiwać zaświadczenia o pokrywających się okresach ważności, aby zachować ciągłość funkcjonowania i ważność zawartych ze sprzedawcami umów.

– Wymóg spełnienia wielu warunków, w tym złożenia kaucji w wysokości 5 mln złotych, w połączeniu z limitem czasowym ważności zaświadczenia powodują, że mamy do czynienia z nieuzasadnionym koncesjonowaniem tej działalności – mówi Jolanta Golińczak.

Nasza rozmówczyni podkreśla, że stawkę VAT 0 proc. od sprzedaży tax free stosują sprzedawcy, a nie firmy pośredniczące, które powinny móc funkcjonować na takich samych wolnorynkowych zasadach jak inne podmioty.

– Zwrot podatku w dowolnej walucie byłby kolejnym krokiem zbliżającym nasze prawo do praktyk, z jakimi podróżni spotykają się powszechnie w innych krajach – zauważa Jolanta Golińczak.

Do skorzystania z usługi tax free uprawnieni są wyłącznie podróżni spoza Unii Europejskiej, którzy zwykle nie mają kont bankowych w naszej walucie i nie mogą nią zapłacić w swoim kraju. W ocenie Jolanty Golińczak kwota podatku od sprzedaży na dokumencie tax free jest i powinna pozostać w złotych.

– Natomiast wypłata podatku podróżnemu i rozliczenia między uczestnikami transakcji powinny się odbywać zgodnie z umowami przez nich zawartymi, jak to ma miejsce w przypadku innych umów handlowych na wolnym rynku – podkreśla dyrektor zarządzająca w Global Blue Polska.

Pozwoliłoby to ograniczyć koszty transakcji przez wybór waluty wypłaty, jej formy i terminu, na co podróżny miałby bezpośredni wpływ.

Przypomnijmy, że te same ułatwienia już w 2010 r. planowała Komisja Przyjazne Państwo. Sprzeciwiło im się jednak Ministerstwo Finansów. Wprowadzone od kwietnia 2011 r. uproszczenia ograniczyły się głównie do umożliwienia zwrotów bezgotówkowych (wcześniej turysta mógł odzyskać podatek tylko w gotówce) i wydłużenia z roku do dwóch lat okresu ważności zaświadczenia niezbędnego do prowadzenia działalności w charakterze pośrednika zwrotu. Utrzymany został obowiązek wypłaty zwrotu w polskich złotych.

Etap legislacyjny

Projekt założeń do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z 14 czerwca 2012 r. przekazany do konsultacji społecznych.