Dawid Napierała, menedżer z Grant Thornton, wyjaśnia, że najważniejsze ze zmian dotyczą rachunkowości programów określonych świadczeń. W tym kontekście wyeliminowano metodę korytarzową, która obecnie pozwala spółkom na odroczenie ujęcia zysku lub straty.

Ponadto zgodnie z wytycznymi skutki przeceny aktywów i zobowiązań programu mają być ujmowane w innych dochodach całkowitych, przez co będą one wyodrębnione z codziennej działalności spółki. Zmieniono również wymogi informacyjne, dzięki czemu poprawi się jakość danych o charakterze programów określonych składek oraz o ryzykach, na które wystawione są spółki z tytułu uczestnictwa w takich programach.

Dawid Napierała dodaje, że dzięki temu, iż jednostki nie mają już prawa skorzystania z alternatywnych podejść księgowych oraz nakazano jednorazowo ujmować zmiany wartości wynikające z programów określonych świadczeń, od 2013 roku polepszy się porównywalność oraz zrozumiałość sprawozdań finansowych.