Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odpowiedział na te wątpliwości negatywnie. Powołał się na art. 40 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Zgodnie z nim kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych.

Organ podatkowy uznał, że zakup kasku oraz odzieży ochronnej służącej do jazdy motocyklem ma na celu ochronę zdrowia użytkownika. Bezpośrednim celem tego rodzaju zakupów jest więc ochrona zdrowia. Wydatki poniesione na taki cel należą do wydatków o charakterze osobistym. Uzyskiwanie przychodów w ramach działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonej w trakcie jazdy motocyklem odzieży i kasku.

Zatem nie można zaliczyć do kosztów uzyskania wydatków związanych z zakupem kasku oraz odzieży ochronnej do jazdy motocyklem, gdyż nie mają one związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 czerwca 2012 r. (nr IPTPB1/415-160/12-4/AG).