Tak podatniczka uzasadniła skargę do sądu na decyzję izby skarbowej, która nie umorzyła jej 9 tys zł. zaległości podatkowych z tytułu otrzymanego stypendium na pokrycie kosztów studiów za granicą. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację podatniczce. To precedensowy wyrok dotyczący ulgi w spłacie zaległych podatków.

Sąd uznał, że podatniczka, która wykształciła się za granicą, a następnie wróciła do Polski i wykorzystuje w kraju zdobytą wiedzę, nauczając angielskiego w jednym z polskich liceów, realizuje ważny interes publiczny. Tym samym ma prawo do skorzystania z prawa umorzenia zaległego podatku. Sąd podkreślił, że gdyby takie stypendium podatniczka otrzymała w Polsce, byłoby ono nieopodatkowane.

NSA wskazał, że umarzając zaległe podatki, trzeba mieć na uwadze nie tylko to, czy podatnik znajduje się w trudnej sytuacji, lecz także to, w jaki sposób sytuacja podatnika oddziałuje na społeczeństwo. W tym przypadku podatniczka realizowała ważny interes społeczności lokalnej, ucząc angielskiego w szkole. Trzeba więc wspierać ludzi, którzy zdobytą za granicą wiedzę później wykorzystują w ojczyźnie.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 21 czerwca 2012 r. (II FSK 2552/10).

www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia