To wnioski z danych Ministerstwa Finansów, które w ramach sprawowanego nadzoru nad funkcjonowaniem organów skarbowych prowadzi analizę dotyczącą wypłaty odszkodowań i orzeczonych kosztów w związku z postępowaniem sądowym i prokuratorskim.

Dane z ostatnich pięciu lat resort ujawnił w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 4096/12). I tak w 2007 r. kwota wypłaconych odszkodowań w stosunku do 64 spraw wyniosła ponad 2,5 mln zł. W ubiegłym roku było to 71 tys. zł przy 16 sprawach.

Z informacji o wypłaconych odszkodowaniach wynika zatem, że z każdym rokiem organy podatkowe dokonują mniej zwrotów związanych z wadliwymi decyzjami.

– To pozytywne zjawisko, które wskazuje na to, że jakość decyzji podatkowych stale się poprawia – komentuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

Zasądzone pieniądze

Zasądzone pieniądze

źródło: DGP

Duży spadek kwoty odszkodowań wypłaconych przez Skarb Państwa za szkody wyrządzone podatnikom związany jest z wejściem w życie od 1 stycznia 2009 r. art. 239a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem decyzje nieostateczne nie podlegają wykonaniu.

– Dlatego też decyzje organów podatkowych wydane z naruszeniem prawa – gdy zostanie wniesione do nich odwołanie – w zasadzie nie są egzekwowane, a przez to mogą zostać wyeliminowane z obrotu prawnego – mówi Małgorzata Brzoza.

W rezultacie występuje mniej przypadków wyrządzenia przez organy podatkowe szkody na majątku podatników.

Małgorzata Brzoza tłumaczy, że w odniesieniu do wielu przepisów podatkowych nie ukształtowała się jednolita linia orzecznictwa sądów administracyjnych.

 Niemniej jednak i w tym zakresie następuje znaczna poprawa oceny przez sądy administracyjne rozpatrywanych decyzji podatkowych.