To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak można oszczędzać bez podatku

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

1 Czy wypłata z IKE jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych

2 Czy dochody z funduszy dywidendowych są zwolnione z podatku dochodowego

3 Czy lepiej darować jednostki funduszu inwestycyjnego, czy je umorzyć