Możliwość uwzględniania kosztów będzie miał podatnik, który wybierze rozliczenie przychodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, tj. opodatkowaniu uzyskanych dochodów według 18 proc. lub 32 proc. stawki (w zależności od wysokości dochodów) albo stawką liniową.

W zakresie rozliczania kosztów przez podatników prowadzących działalność ogólną zasadą jest, że za koszty uzyskania przychodów można uznać wszelkie koszty zmierzające do osiągnięcia lub zachowania, lub zabezpieczenia źródła przychodów. A jakie szczególne koszty podatnik będzie mógł uwzględnić przy sezonowej działalności polegającej na odśnieżaniu ulic, placów czy prywatnych działek?

Według Piotra Kościańczuka, dyrektora w Kancelarii Skłodowscy, w przypadku takiej działalności do kosztów można zaliczyć po pierwsze nabycie narzędzi niezbędnych do tego celu, jak również paliwa i materiałów eksploatacyjnych, a po drugie koszty ich magazynowania, konserwacji, napraw. Pierwsza grupa kosztów stanowi wydatek niezbędny do osiągnięcia przychodów. Druga stanowi wydatki zmierzające do zabezpieczenia źródła przychodów.

Przedsiębiorca musi jednak zwrócić uwagę na koszty związane z takim sprzętem, który zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych.

– Jeżeli nasz sprzęt zostanie uznany za środek trwały, podatnik będzie zmuszony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem jego sezonowości – mówi Piotr Kościańczuk.

Jedynie urządzenia, których cena nie przekraczała 3,5 tys. zł, podatnik może zaliczyć bezpośrednio w koszty.

Gdy podatnik rozpoczął w roku podatkowym działalność lub spełnia definicję małego podatnika, może również skorzystać z prawa tzw. jednorazowej amortyzacji.

– Umożliwia to zaliczenie do kosztów uzyskania całej wartości sprzętu do wysokości 50 tys. euro. Przepis ten nie może być zastosowany do samochodów osobowych – wyjaśnia Piotr Kościańczuk.

Gdy konieczna będzie amortyzacja, to podatnik ma do wyboru sposób jej rozliczenia i w zależności od swoich potrzeb rozliczać taki sprzęt w kosztach szybciej lub wolniej. Jednak w przypadku sprzętu sezonowego odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wyłącznie w okresie jego używania.

Podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy. Podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie.