Podatnik jest producentem nagrobków granitowych, marmurowych, lastrico itp. oraz kwater betonowych pojedynczych i podwójnych, a także wykonuje montaż zakupionych nagrobków i kwater na cmentarzach zarówno za życia kupujących, jak również po śmierci na zlecenie rodzin. W ramach działalności gospodarczej będzie dokonywał renowacji istniejących nagrobków, odkrycia i zakrycia istniejących nagrobków wraz z renowacją oraz kopaniem grobów ziemnych wraz z wykonaniem katakumby. Wszystkie wymienione czynności kwalifikują się do PKWiU 96.03. Podatnik wytwarza nagrobki z materiałów przez siebie kupionych.

Dyrektor łódzkiej izby skarbowej przypomniał, że od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. podstawowa stawka VAT wynosi 23 proc. Z kolei jedna ze stawek obniżonych jest określona na poziomie 8 proc.

Usługi pogrzebowe zakwalifikowane do PKWiU 96.03 z 8-proc. VAT

W poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono pod symbolem PKWiU 96.03 – usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną.

O ile wykonywane przez podatnika usługi polegające na: wykonaniu nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu; wykonaniu nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą powyżej 75 lat; wykonaniu nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą, bez względu na wiek; montażu kwatery; wykonaniu kompleksowej usługi tj.: montażu nagrobka i kwatery; wykonaniu odkrycia i zakrycia istniejącego nagrobka; wykonaniu grobu ziemnego; wykonaniu grobu ziemnego wraz z wykonaniem katakumby; renowacji istniejącego nagrobka – zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 96.03 i są związane z konkretną usługą pogrzebową, to podlegają VAT według stawki 8 proc.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 października 2011 r. (nr IPTPP2/443-287/11-4/AW).