Podatnicy, którzy robią zakupy, mogą zbierać punkty w programie PayBack, które następnie wymieniają na nagrody. Jak wyjaśnia Waldemar Knap, ekspert podatkowy z ECDDP, z dostępnego na stronach internetowych Programu PayBack regulaminu akcji wynika, że program ten opiera się na zasadach sprzedaży premiowej. Polega ona na tym, że w związku z nabyciem określonych produktów lub usług partnerów programu, uczestnikom akcji zostaną przyznane punkty. Można je następnie wymieniać na bony zakupowe lub inne nagrody.

– Na gruncie ustawy o PIT nagrody otrzymywane w ramach tzw. sprzedaży premiowej podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 proc. nagrody – wyjaśnia Waldemar Knap.

Podatek pobiera płatnik przekazujący nagrody uczestnikom. Ekspert wyjaśnia, że o tym, kto w tym przypadku pełni rolę płatnika, decydować będą szczegółowe zasady współpracy między firmami organizującymi akcję.

– Ustawa o PIT przewiduje zwolnienie z opodatkowania nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł – podkreśla nasz rozmówca.

Jeżeli zatem wartość otrzymanej nagrody nie przekroczy ustawowego limitu, opodatkowanie PIT nie wystąpi.

Należy jednak mieć na uwadze, że zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Waldemar Knap zwraca ponadto uwagę, że jeżeli nagroda nie jest wypłacana w pieniądzu, lecz jest to nagroda rzeczowa, to w przypadku gdy podlega opodatkowaniu, zdobywca nagrody jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku.

10 proc. wynosi podatek od wartości nagrody